Boško Radojković o Integracijama

INTEGRACIJE spajaju i okupljaju različite elemente u jedinstvenu celinu. Integracije mogu biti razne, poput integracije gitarista, ideja, dostignuća ili ideala. Kada se ljudi integrišu oni tada uzajamno sarađuju i teže ka zajedničkim ciljevima. Ja verujem da tako grade bolju budućnost – jedinstvenu, stabilnu i bolju.

Ovo izdanje festivala je bilo posebno, jer je festival nakon osamnaest godina postojanja postao punoletan, a to znači da je odrastao, sazreo i stasao. Da je vreme za novu etapu u životu našeg festivala. Taj broj 18 donsi nove mogućnosti, ali i nove obaveze i veću odgovornost. Zbog toga je festival bio posvećen INTEGRACIJI gitarista u usponu, mladih, savremenih tehnologija i projektima koji će uspostaviti nove kriterijume i kulturne modele.

Festival ima želju i obavezu da INTEGRIŠE različite svetske gitariste, izvrsne pedagoge, talentovane đake i studente, koji će uzajamno sarađivati, razmenjivati svoje iskustvo i stvarati neke nove velike ideje za budućnost. Isto tako festival INTEGRIŠE različite države, institucije, kompanije i medije, koji podržavaju kulturu i umetnost. Međutim, festival INTEGRIŠE i različite ljude, prijatelje i saradnike i to su možda najbitnije Integracije, kada zajedno prepoznajemo univerzalne vrednosti i kada zajedničkim snagama pravimo i promovišemo umetnike i muzičare. Zajedno radmo na obnavljanju kulture, njene publike i novom mapiranju kulturne karte sveta.

Moje iskustvo mi je dokazalo da su svi ljudi, bez obzira na razlike iz koje države potiču, kojim jezikom govore, koje su religije, materijalnog stanja, društvenog položaja... jesu istinski integrisani muzikom.

Meni je čast što sam uspeo da toliko različitih ljudi INTEGRIŠEM u festival uz pomoć gitare.

Vaš,

Boško Radojković