Podrška kulturi doprinos je celom društvu

Erste Banka Crna Gora ponosni sponzor i prijatelj XII Guitar Art Summer Festa

Dragana Crvenica, direktor Službe komunikacija Erste Banke Crna Gora, govori o društveno odgovornom poslovanju i značaju kulture za jedno društvo.

Erste Banka Crna Gora je od ove godine na naše veliko zadovoljstvo ponosni sponsor i prijatelj Guitar Art Sumer Festa. Kako biste opisali ovu saradnju? Kada imate zajednički plemenit cilj i realizujete ga sa dokazanim profesionalcima koji uprkos dugogodišnjem istrajavanju ne gube kreativnost i energiju  - saradnja i ne može biti drugačija od naše. A naša saradnja je zaista sjajna i od samog početka praćena poštovanjem i razumijevanjem suštine. Guitar Art Summer Fest se po konceptu i sadržaju zaista izdvojio od ostalih projekata koji su nam dostavljeni na novembarskom konkursu Erste banke za organizacije i pojedince sa projektima iz oblasti koje podržavamo. Kažu da umjetnici obično nemaju smisla za organizaciju i biznis, ali saradnja sa Boškom Radojkovićem te tvrdnje demantuje.

Koji su kriterijumi i vrednosti kojima se Erste Banka rukovodi u svojoj filantropiji i društveno odgovornom poslovanju? Želimo da podržimo akcije čiji su efekti dugoročni i koji doprinose ponovnoj izgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva i kulture. Svake godine podržavamo projekte iz pet oblasti - sport, kultura i umjetnost, obrazovanje, socijalna inkluzija, očuvanje životne sredine. Širimo krug organizacija i pojedinaca sa kojima sarađujemo, a nastojimo da naša podrška bude strateška, ne samo ad-hoc. Kada govorimo o širem pojmu društveno odgovornog poslovanja, za Erste je to veoma važan sastavni dio poslovanja i misije, čemu svaki zaposleni doprinosi kroz etičko postupanje i odgovoran odnos prema kolegama, klijentima i saradnicima. Svaka kompanija koja želi da traje, mora voditi računa o ovome. Održivo poslovanje je za nas isto što i društveno odgovorno poslovanje.

Erste Banka brine o svojoj zajednici. Koliko mislite da je kultura važna za jednu zajednicu i društvo? Stepen razvoja kulture precizno oslikava ukupno stanje jednog društva kao cjeline. Kultura je bitan dio identiteta jednog društva, zajednice. Ona pokazuje koje su naše kolektivne vrijednosti; koliko smo voljni da prihvatimo različitost ili pak zaziremo od nje; u kojoj mjeri je naše društvo socijalno kompaktno ili raslojeno; kako shvatamo ulogu i snagu pojedinca, a kako sistema. Propadanje i uspon jednog društva uvijek prate i promjene u kulturi, u sistemu vrijednosti i kolektivnim obrascima ponašanja. Mi malo stariji, rođeni u 20. vijeku, imali smo „privilegiju“ da vidimo kako ovo izgleda na primjeru društva kojem pripadamo. 

Duboko vjerujem da je veza između stepena razvoja društva i kulture reverzibilna i da se podrškom kulturi doprinosi, vrlo konkretno, i razvoju cijelog društva. 

Slogan Erste Banke za 12. Guitar Art Summer Fest je: “Tu gde reči izdaju, muzika govori”. Da li muzika može bolje da govori od reči? Riječi i muzika su ključna sredstva komunikacije i razumijevanja među ljudima. Za razliku od riječi koje obrađujemo razumom, muzika direktno pogađa naše emocije i u tome za nju ne postoje prepreke. Neka plemena i danas koriste muziku kako bi pripadnicima drugog plemena koji ne govore njihov jezik, pokazali svoj prijateljski stav i eliminisali mogućnost konflikta. Muzika je univerzalan jezik koji svi razumijemo i koji ima moć da nas poveže, približi, integriše.

Da li muzika može da donese društvene promene? Umjetnička muzika oplemenjuje i inspiriše. Tu se krije njena moć da utiče na društvo i promjene koje priželjkujemo. Zato je veoma dragocjeno što Guitar Art Summer Fest približava umjetničku muziku svima, bez obzira na socijalni status ili nivo akademskog poznavanja muzike. Važno je eliminisati predrasudu da je umjetnička muzika namijenjena uskom krugu i eliti; da je nerazumljiva i nedokučiva većini. Besplatni koncerti, organizovane gitarske radionice, izložbe i druženja u Guitar Art Caffeu približiće umjetničku gitarsku muziku svima. Misija festivala me neodoljivo podsjeća na priču o jednoj bankarskoj grupaciji, na priču o Erste. Naime, korijeni Erste grupe sežu u daleku 1819. godinu kada je u Beču otvorena prva štedionica otvorena za sve građane, a ne samo za pripadnike elite. 

Neka naša zajednička misija bude rušenje barijera među ljudima i integrisanje društva.

Koji koncert 12. Guitar Art Summer Festa biste izdvojili i preporučili vašim korisnicima? Bez sumnje, ukoliko žele da osjete trnce na koži, izdvojila bih prvo veče i Fado Iberia gdje će čuti nevjerovatnu Cristianu Aguas. Njen čaroban i snažan glas će vam zgrabiti dušu već u prvim taktovima. Naravno, tu je i akustični koncert Parnog Valjka koji sigurno neću propustiti i od kog očekujem vrhunski doživljaj.

 

Video

Erste Bank roots and history