Kod 3 profesora nema više slobodnih časova

Požurite i rezervišite časove kod svojih profesora na vreme!

Najažurniji đaci su rezervisali i popunili sve termine kod profesora: Dušan Bogdanović, Serđo Asad, Vera Ogrizović

Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 300. To znači da je broj kandidata za individualne časove limitiran na 100, obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.

Rezervišite svoje časove na vreme!