VIII kongres asocijacije klasičnih gitarista jugoistočne Evrope ASEG

11 -13. maj 2018. | Muzička škola "Risto Savin" Žalec

Asocijacija klasičnih gitarista Jugoistočne Evrope (ASEG) osnovana je u decembru 2001. godine u Beogradu, kada je i održan osnivački kongres na inicijativu prof. Boška Radojkovića, direktora Guitar Art Festivala. Prvobitna koncepcija bila je da ASEG predstavlja savez zvaničnih delegacija svake zemlje ponaosob i od tada održano je 7 kongresa: 2001 - Beograd (Srbija), 2003 - Ankara (Turska), 2004 - Plovdiv (Bugarska), 2005 - Kastoria (Grčka), 2006 - Ljubljana (Slovenija), 2011 - Beograd (Srbija) i 2012 - Poreč (Hrvatska).

Uporedo rastao je i broj novonastalih festivala gitare tako da ih danas 17 godina posle ima gotovo 35 u Jugoistočnoj Evropi.  Shodno tome, stekla se osnova, a i potreba da ASEG preraste u savez, odnosno udruženje festivala, tj. gitarskih događanja Jugoistočne Evrope.

Razmena programa, studenata, znanja, prakse i iskustva, kao i upoznavanje sa aktuelnim tokovima u organizaciji gitarskih događanja, u cilju što veće globalne popularizacije klasične gitare, primarni je cilj ovog projekta.

Na ovogodišnjem VIII sastanku ASEG-a u Žalecu očekuje se dolazak predstavnika gitare iz jedanaest zemalja, kao i po prvi put okupljanje predstavnika gradskih uprava i turističkih organizacija gradova iz kojih dolaze predstavnici gitare.