Rezultati takmičenja III kategorije (1. etapa)

III KATEGORIJA, 1. ETAPA

plasman

Ime i prezime

Datum rođenja

Radka Krajčova

Martin Krajčo

Darko Bageski

David Pavlovits

Slobodan Milivojević

TOTAL

1

Armin Smajić

16. 09. 2005.

100

99

98

98

100

99

2

Igor Basta

01. 05. 2004.

96

97

96

97

96

96,33

3

Relja Jakovljević

09. 02. 2005.

95

89

91

89

93

91

4

Sofija Sviderski

24. 03. 2005.

93

89

88

90

95

90,67

5

Stefan Stanimirović

18. 11. 2005.

86

88

92

93

90

90

6

Vuk Vukajlović

07. 04. 2005.

78

88

87

90

94

88,33


 

7

Sergej Misić

02. 06. 2004.

91

88

86

91

84

88,33

8

Tadija Petrović

22. 06. 2004.

86

93

80

93

85

88

9

Anđela Mišić

29. 06. 2004.

70

90

83

91

88

87

10

Milica Lukić

04. 03. 2004.

78

80

83

85

89

82,67

/

Barkan Canboolat

19. 02. 2004.

/

/

/

/

/

/