Premijerno delo Joakin Klerča za 30 godina pada Berlinskog zida

U rezidenciji ambasadora nemačke u Srbiji, njegove ekselencije Tomasa Šiba održan je Guitar Art koncert povodom 30 godina pada Berlinskog zida.

Nemački gitarista i kompozitor Joakin Klerč specijalno za ovu priliku  napisao je premijerno delo za gitaru i glas “Die Mauer” na pesmu književnika Rajner Kuncea. Publika je imala priliku da prvi put čuje izvodjenje ovog dela u interpretaciji mlade talentovane solo pevačice Mine Gligorić i Joakin Klerča.

Koncert povodom godišnjice pada Berlinskog zida počeo je nastupom trojice mladih talentovanih gitarista iz Muzičke škole “Jospi Slavenski”, Milun Šunjevarić, Veljko Brankovan i Igor Basta. Nakon kojih je Joakin Klerč održao solo resital, a sam vrhunac koncerta je bila premijera dela “Die Mauer”.