Posebna ponuda Guitar Art Festivala 2015.

Kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:
- srednje muzičke škole i akademije: 80 evra po osobi
- niže muzičke škole : 50 evra po osobi
(komplet karata za sve koncerte, Guitar Art Expo, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i zaposlene profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše SFRJ. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

Za sve informacije i sugestije vam stojimo na raspolaganju
Vidimo se uskoro,
Vaš Guitar Art Festival