Uvodna reč Boška Radojkovića, osnivača i direktora Guitar Art Festivala

Ja SAMO razmišljam o Guitar Art Festivalu i STALNO ga organizujem.  To je kontinuitet od 17 godina koji je izgradio gitarski Vavilon i povezao sve nas. Beograd će i ove godine kroz zvuke gitare biti multikulturni centar sveta. To je trenutak koji objedinjuje samostalne ljude, kroz đake koji vežbaju sanjajući, profesore koji entuzijastično prenose znanje, koncertne virtuoze koji nadahnjuju i prijatelje koji pomažu.

Festival STALNO unosi novine jer živi, razvija se i raste. Tako ove godine imamo najveće programsko putovanje od klasike, tanga, flamenka, džeza do fado muzike. Ali festival nije SAMO slušanje muzike, već i pričanje o njoj, kritičko posmatranje, sagledavanje novih tendencija i druženje. Zajedno donosimo zaključke kako dalje i kako u skladu sa njom živeti, raditi i graditi budućnost.

Zato dragi prijatelji, budite ispravni, istrajni, dosledni i SAMOSTALNI kao Guitar Art Festival.

Vaš,

Boško Radojković

osnivač i direktor festivala