Društvena odgovornost kompanije TrAce

Razgovarali smo sa Inž. Bojanom Delčevim izvršnim direktorem "Trace Group Hold-a" AD i član Upravnog odbora kompanije o filantropiji i društvenoj odgovornosti.

Koje su ključne vrednosti kompanije TrAce ?

Održivost, prosperitet, rast.

Šta znači biti društveno odgovorna kompanija i zašto je to važno?

Društvena odgovornost kompanije predstavlja deo menadžerskog pristupa u Trejsu, koji ima za cilj stvaranje dodatne vrednosti, ne samo za kompaniju, već i za sve zainteresovane strane – unutar i izvan Trejsa. Menadžment „Trace Group Hold-a” AD ima hrabrosti da razvija održivu kompaniju na domaćem i međunarodnom tržištu, koja učestvuje u poslovnim projektima i socio-kulturnim inicijativama, kroz koje prepoznaje značaj i ulogu zajednice i društva. Menadžeri Trejsa grade ne samo radno okruženje, već korporativni karakter sa jasnim pravilima i vrednostima.

Koji su kriterijumi i vrednosti kojima se kompanija TrAce rukovodi u svojoj filantropiji i društveno odgovornom poslovanju?

Donacije su sastavni deo društveno odgovornog poslovanja kompanije Trace. Deo naše grupe  je i fondacija „Trejs za ljude“, registrovana u Ministarstvu pravde Republike Bugarske. Naša fondacija podržava projekte i ciljeve koji su u skladu sa kulturom naše kompanije, sa vrednostima koje sledimo i predstavljamo društvu:

POVEZANOST, BUDUĆNOST, MOGUĆNOST …. SEĆANJE , VREDNOST

Naše najnovije partnerstvo u Srbiji je Guitar Art Festival, a najnovija donacija je spomenik Svetoj braći Ćirilu i Metodiju, u istoimenoj gimnaziji u Dimitrovgradu.

U svetu je prihvaćeno da je društvena odgovornost kompatibilna sa konkurentnošću kompanije. Zašto su te odgovorne prakse važne za kompanije?

Holding kompanija je „Dobar korporativni građanin“. Reputacija i imidž javnih kompanija, poput Trejsa, ogleda se ne samo u rastu i novim tržištima; konkurentnosti na tržištu, inovacijama, upravljanju poslovanjem, već postoji i moralna dimenzija, koja podrazumeva odnose prema partnerima i izvođačima, zaposlenima, prema državi, lokalnoj samoupravi... Savremeno društvo očekuje od korporacija da obavljaju javne funkcije. Kompanije nisu usamljena ostrva. Uspeh se meri po tome kakve ste ljude stvorili, koliko ste ljudi naučili i šta ste ostavili za sobom.

Kompanija TrAce i Guitar Art Festival po prvi put saradjuju.

Vi ste podržali dva koncerta: Svetsku prmijeru Rosena Balkanskog koja će se održati na velikoj sveni Narodnog pozorišta u Beogradu i koncert jednog od najpoznatijih world muzičara Teodosi Spasova koji ovog puta dolazi u Beograd sa grčkim triom i zatvara festival na sceni Kolarčeve zadužbine.

Koliko mislite da je kultura važna za jednu zajednicu i društvo?

Zajednica proizilazi iz komunikacije, a realizuje se kroz vrednosti, obrazovanje, kulturu. Građevinarstvo, sektor u kome se Trace razvija, deo je materijalne kulture ljudske civilizacije. Spomenici ljudskog graditeljskog genija su bezbrojni. U prošlosti se na arhitekturu i građevinarstvo gledalo kao na božansku umetnost rezervisanu za malobrojne.

Da li nas muzika spaja?

Muzika je univerzalni jezik, kome nije potreban prevod. Bez obzira da li ste na klasičnom, rok ili koncertu folklorne muzike, ljudi koji su na njima komuniciraju bez granica, nema podela, već postoji osećaj zajedništva i pripadnosti. Siguran sam, da je jedno od najuzbudljivijih iskustava za svakog od nas da pevamo zajedno sa hiljadama ljudi na koncertu omiljenog umetnika, bez obzira koje su nacionalnosti i vere. Muzika spaja različite kulture, ritmove...Guitar Art Festival u Beogradu je pravi dokaz za to.

 

Inž. Bojan Delčev je izvršni direktor "Trace Group Hold-a" AD i član Upravnog odbora kompanije. Inž. Delčev je predsednik sekcije "Transportna infrastruktura" KSB (Komore građevinara u Bugarskoj).

U svojoj profesionalnoj karijeri, za kratko vreme, uspeo je da se afirmiše kao jedan od istaknutih inženjera-menadžera u „Trace Group Hold-u” AD u oblasti izgradnje železničkog metroa. Od 2014. godine izabran je za člana Upravnog odbora holdinga, a kasnije i za glavnog izvršnog direktora.

Inž.Bojan Delčev odlikovan je od strane Gradske uprave grada Sofije plaketom za doprinos u izgradnji Sofijskog metroa. Dobitnik je i najprestižnije nagrade „Trace Group Hold-a” AD – „Građevinac godine 2012”.