ARHIVA

Majstorske radionice

MAJSTORSKE RADIONICE I PROMOCIJE 
Predstavljaju individualnu i grupnu nastavu i promociju partnera festivala (D’Addario, Savarez, Accord Case…) i odvijaće se u prostorijama Ruskog doma i Muzičke škole Vučković, u sklopu dnevnih aktivnosti u toku prepodneva i popodneva, istovremeno u više učionica, za sve aktivne i pasivne polaznike Festivala. Pored kandidata koji će imati individualne časove uživo, određeni broj časova biće rezervisan za onlajn majstorske radionice, odnosno određeni broj sati biće rezervisan za kandidate koji se prvi prijave onlajn.

 1. Jaime Zenamon

  Brazil
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 1
 2. COSTAS COTSIOLIS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 4
 3. DIMITRI ILLARIONOV

  Rusija
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 4. ANTONIS KOUFOUDAKIS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 8
 5. ALBERTO MESIRCA

  Italija
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 6. THOMAS OFFERMAN

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 18

  POPUNJENO
 7. LUCIO MATARAZZO

  Italija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 10
 8. SRĐAN TOŠIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 3
 9. VERA OGRIZOVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 7
 10. ALEKSANDAR HADŽI–ĐORĐEVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 8
 11. JULIA TRINTSCHUK

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 9

  POPUNJENO
 12. DARKO KARAJIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 12
 13. VOJIN KOCIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 1
 14. PETAR ČULIĆ

  Hrvatska
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 4
 15. NENAD KONDIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 9
 16. PAVLE FILIPOVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 3

  Broj slobodnih časova: 3
 17. ZORAN KRAIŠNIK

  Srbija
  Ukupan broj časova: 18

  Broj slobodnih časova: 13
 18. MAJA RADOVANLIJA

  SAD
  Ukupan broj časova: 9

  Broj slobodnih časova: 1