ARHIVA

Pravila prijavljivanja, smeštaj

 

I Krajnji rok za podnošenje prijave je 01. mart 2014.

II Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

1. čitko popunjen prijavni list

2. dokaz o uplati I rate kotizacije

3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša (samo za takmičare)

4. program (obe etape - samo za takmičare)

5. dokaz - originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 5 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)                                                                                          

 

III Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Sava Centar, Milentija Popovića 9,  Delegatska 1 (prizemlje), Beograd, tel: +381 11 220 6244), radnim danima od 12:00 - 20:00 časova počev od 18. novembra 2013.

b) poslati e-mailom na adresu: office@gaf.rs 

 

IV Kandidate koji e-mailom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 220 6244 ili +381 69 688 040.

 

V Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 120 evra (komplet karata za sve koncerte, Guitar Art Expo, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 180 evra (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte, Guitar Art Expo, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 30 do 80 evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;

            c) kotizacija za KANDIDATE I i II KATEGORIJE TAKMIČENJA SOLO GITARA (u iznosu od 30, odnosno 40 €) i KANDIDATE TAKMIČENJA GITARA U KAMERNOJ MUZICI (u iznosu od 60, 90 odnosno 120 €), predstavlja isključivo pravo nastupanja na takmičenju; ukoliko kandidat želi 3 individualna časa u trajanju od po 40 minuta dodatna kotizacija iznosi 60 evra;

            d) kotizacija za GRUPE od 5 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

- srednje muzičke škole i akademije: 90 evra po osobi

- niže muzičke škole: 50 evra po osobi

(Komplet karata za sve koncerte, Guitar Art Expo, Guitar Art World, Guitar Art Midnight Cafe Club, predavanja, pasivno praćenje majstorskih radionica) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i zaposlene profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3 individualna časa po već navedenim uslovima.

 

VI Kotizacija se uplaćuje u dve rate (osim za kandidate I i II kategorije takmičenja solo gitare)

I rata: iznosi 50 € po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne, aktivne,  zaposlene kandidate i grupe, kao i kandidate takmičenja gitare u kamernoj muzici.

 

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj:

340-11009544-89

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2014. (I rata)

Korisnik: Re:Art

                Milentija Popovića 9, Sava Centar, 11000 Beograd

Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 01. marta 2014.            

 

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 220 6244 i +381 69 688 040 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze).

 

II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Domu omladine Beograda prvog dana festivala (11. mart 2014, 09:00 - 17:00h)

pasivni učesnici: 70 €; aktivni učesnici: 130 €       

(+ eventualna doplata za takmičenje i 3 individualna časa).

Zaposleni, kao i kandidati takmičenja u kamernoj muzici.

 

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 01. i 02. marta 2014. u kancelariji Guitar Art Festivala (Sava Centar, Milentija Popovića 9, Delegatska 1, Beograd) od 09:00-18:00

- ostali: 11. marta 2014. u Domu omladine Beograda od 09:00-17:00.

 

* Kotizacija za kandidate I i II kategorije takmičenja – iznos od 30, odnosno 40 € (+ eventualna doplata za tri individualna časa u iznosu od 60€) se uplaćuje od 18. novembra 2013. godine najkasnije do 01. marta 2014. godine gotovinski u kancelariji Guitar Art Festivala u Sava Centru (od 12:00 – 20:00 h) ili na račun:

340-11009544-89

Svrha: Kotizacija za takmičenje solo gitara (Guitar Art Festival 2014)

Korisnik: Re:Art

                Milentija Popovića 9, Sava Centar, 11000 Beograd

 

* Broj takmičara gitara u kamernoj muzici je ograničen:

 I kategorija – 12 dua / ansambla; II kategorija – 10 dua / ansambla; III kategorija – 6 dua / ansambla

 

VII Grupe od 5 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

 

VIII Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je 240. To znači da je broj aktivnih kandidata za individualne časove limitiran na 80, s obzirom na predviđena tri časa u trajanju od po 40 minuta za svakog kandidata.

Prijavljivanje počinje 18. novembra 2013. i prvih 80 kandidata sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena tri individualna časa, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena šest profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje tri profesora za tri individualna časa i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

 

IX U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

 

X Za roditelje i goste festivala biće dostupan ograničen broj pasivnih kotizacija po ceni od 80 evra, koje obuhvataju komplet karata za sve koncerte, pasivno prisustvovanje časovima i predavanjima, Guitar Art Expo, Guitar Art World i Guitar Art Midnight Cafe Club.

 

XI Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.

                                                                                                                                                         

XII Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli i hosteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 90 evra). Po objavljivanju festivalske ponude za smeštaj, poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 220 6244.

 

XIII Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 11. marta 2014. od 9 do 17 časova u Domu Omladine.

 

XIV Kontakt za sve sugestije i pitanja:

            tel/fax: +381 11 220 6244 (radnim danom od 12:00-20:00) mob: +381 69 688 040,

e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs

 

XV Festival zadržava prava na izmene.

 

HVALA:

The Ministry of Culture of the Republic of Serbia / The Belgrade City assembly – Secretariat of Culture / The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia – Department of international, cultural, educational, scientifically, technological and sports cooperation / Tourist organization of Belgrade / Tourist organization of Serbia / SOKOJ

Embassy of the United States of America / Embassy of Spain / Embassy of Portugal / Embassy of Brazil / Embassy of Australia / Embassy of Poland / Embassy of Slovenia / Embassy of Sweden

The Italian Cultural Centre / Institute Cervantes / French Institute / Goethe Institute / Hellenic Cultural Centre

Societe Generale Bank / Erste Bank / Audi – Porsche SCG / Hotel Park / Slavija Hotels / Hotel In / TNT

Garden Centre / Veolia / Hominid Studio / Belmedik / Zbigniew Gnatek / Vasileios Sygletos / Lyra Music / Savarez / D’Addario Music Foundation / Accord Case

RTS, B92, Studio B, Blic, 24 sata, Naxi radio, City magazine, Mondo, Muzika Klasika, BG Info / Sava Centar / Dom omladine Beograda / “Dositej” privatna srednja škola, Beograd