ARHIVA

Majstorske radionice

Pored kandidata koji će imati individualne časove uživo, određeni broj časova biće rezervisan za onlajn majstorske radionice, odnosno određeni broj sati biće rezervisan za kandidate koji se prvi prijave onlajn.

 1. NIKITA KOSHKIN

  Rusija
  Ukupan broj časova: 20

  Broj slobodnih časova: 19
 2. COSTAS COTSIOLIS

  Grčka
  Ukupan broj časova: 20

  Broj slobodnih časova: 18
 3. JOAQUÍN CLERCH

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 10
 4. RAFAEL AGUIRRE

  Španija
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 9
 5. MARCO TAMAYO

  Austrija
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 2
 6. DAVID MARTINEZ

  Španija
  Ukupan broj časova: 12

  Broj slobodnih časova: 10
 7. TAL HURWITZ

  Izrael
  Ukupan broj časova: 8

  Broj slobodnih časova: 6
 8. RUBEN BETTENCOURT

  Portugal
  Ukupan broj časova: 10

  Broj slobodnih časova: 9
 9. SRĐAN TOŠIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 20

  Broj slobodnih časova: 11
 10. VERA OGRIZOVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 10

  Broj slobodnih časova: 5
 11. ALEKSANDAR HADŽI–ĐORĐEVIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 20

  Broj slobodnih časova: 15
 12. AMALIA MILER

  Srbija
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 4
 13. JULIA TRINTSCHUK

  Nemačka
  Ukupan broj časova: 5

  Broj slobodnih časova: 5
 14. ZORAN KRAJIŠNIK

  Srbija
  Ukupan broj časova: 20

  Broj slobodnih časova: 18
 15. DARKO KARAJIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova: 8

  Broj slobodnih časova: 7
 16. NENAD KONDIĆ

  Srbija
  Ukupan broj časova:

  POPUNJENO