ARHIVA

Pravila / Napomene

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 30. maj 2021.

2. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta:

            1. čitko popunjen prijavni list

            2. dokaz o uplati I rate kotizacije (samo za korisnike majstorskih radionica)

            3. kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte ili pasoša

               (samo za takmičare)

            4. program (obe etape – samo za takmičare)

            5. dokaz – originalna potvrda o redovnom pohađanju muzičke škole ili akademije (samo za grupe od 4 i više kandidata iz jedne škole ili akademije)

3. Prijavu s navedenim dokumentima moguće je:

a) doneti lično u kancelariju Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd,

tel: +381 11 4016002), radnim danima u periodu 10.00 - 18.00 počev od 28. aprila 2021.

b) poslati email-om na adresu: office@gaf.rs 

c) poslati poštom na adresu:  

    GITAR ART UDRUŽENJE

    Bulevar kralja Aleksandra 530

    11 000 Beograd, Srbija

4. Kandidate koji email-om ili poštom pošalju prijavu s dokumentima i posle 10 dana ne dobiju nikakav odgovor, molimo da se obavezno jave na tel: +381 11 4016002 ili +381 64 1407583.

5. Iznosi kotizacija su sledeći:

            a) kotizacija za PASIVNE KANDIDATE iznosi 100€ (komplet karata za sve koncerte na festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija, članstvo u Guitar art aplikaciji); ukoliko kandidat želi da se takmiči dodatna kotizacija iznosi od 40€ do 80€, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada;    

            b) kotizacija za AKTIVNE KANDIDATE iznosi 190€ (3 individualna časa po 40 min, komplet karata za sve koncerte na festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija, članstvo u Guitar art aplikaciji); ukoliko kandidat želi da se takmiči, dodatna kotizacija iznosi od 40€ do 80€ evra, u zavisnosti od kategorije kojoj kandidat pripada; ukoliko kandidat želi još dodatnih individualnih časova (maksimalno do 6 ukupno), dodatna kotizacija iznosi 30€ po času;

 c) kotizacija za ONLINE KANDIDATE (u iznosu od 40€, odnosno 90€) predstavlja isključivo pravo nastupa na takmičenju. Ukoliko kandidat želi da se prijavi i za 3 do 6 individualnih časova u trajanju od po 40 minuta, dodatna kotizacija iznosi 90€ (30€ po času);

            d) kotizacija za GRUPE od 4 i više kandidata iz jedne ustanove iznosi:

            - niže i srednje muzičke škole, akademije i zaposleni profesori gitare: 80€ po osobi (komplet karata za sve koncerte na festivalu, pasivno praćenje majstorskih radionica i promocija, članstvo u Guitar art aplikaciji) i predstavlja posebnu pogodnost koja važi samo za redovne učenike, studente i profesore (nastavnike) muzičkih škola i akademija u Srbiji i zemljama sa prostora bivše Jugoslavije. Članovi grupe imaju mogućnost da se individualno prijavljuju za takmičenje i 3-6 individualnih časova po već navedenim uslovima.

6. Kotizacija se uplaćuje u dve rate:

I rata: iznosi 50€ po kandidatu i predstavlja rezervaciju za pasivne i zaposlene kandidate, kao i grupe.

Za aktivne kandidate prva rata je u iznosu ukupne cene majstorskih radionica (cena jednog časa je 30€).

* Kandidati iz Srbije I ratu treba da uplate u dinarskoj protivvrednosti (po višem kursu Narodne banke Srbije) na dan uplate na račun broj: 325-9500700046917-94

Svrha: Kotizacija za Guitar Art Festival 2021 (I rata)

Korisnik: GITAR ART UDRUŽENJE, Bulevar kralja Aleksandra 530, Beograd

Uplatnicu najkasnije poslati sa prijavom i ostalim dokumentima do 25. maja 2021.            

* Kandidate koji se nalaze van teritorije Srbije molimo da se putem mejla office@gaf.rs ili kontakt telefona +381 11 4016002 i +381 64 1407583 informišu o načinu plaćanja I i II rate (vezano za zemlju iz koje dolaze), kao i trenutnim pravilima u vezi sa ulaskom i izlaskom iz Srbije, zbog pandemije Covid19.

* II ratu treba uplatiti gotovinski na info pultu Guitar Art Festivala u Domu omladine u Beogradu

prvog dana festivala (1. jun 2021, 09.00–17.00)

pasivni učesnici: 50€ i aktivni učesnici: 100€       

 (+ eventualna doplata za takmičenje i 3-6 individualnih časova).

- za kandidate iz Beograda (i one koji borave u Beogradu): 29. ili 30. maja 2021. u kancelariji Guitar Art Festivala (Omladinskih brigada 86z, Novi Beograd) 09.00-18.00

- ostali: 1. juna 2021. u Domu omladine, 09.00-17.00.

7. Grupe od 4 i više zainteresovanih kandidata (učenika i profesora) iz jedne muzičke škole ili akademije moraju se samostalno organizovati i zvanično zajedno prijaviti istog dana sa svim neophodnim dokumentima i kotizacijama. Individualno prijavljivanje kandidata iz grupe neće biti prihvatano.

8. Ukupan fond časova za vreme trajanja festivala je ograničen na 230, a broj prijavljenih kandidata na 50.

9. Prijavljivanje počinje 28. aprila 2021. i svi prijavljeni kandidati sa plaćenom rezervacijom će imati obezbeđena 3-6 individualnih časova, bez obzira na uzrast, uspeh, školu ili zemlju odakle dolaze.

U prijavi kandidat navodi imena 8 profesora kod kojih bi želeo da ima čas, a festivalska komisija po stepenu zauzetosti profesora određuje 3-6 profesora za 3-6 individualnih časova i pravi raspored časova sa kojim je kandidat saglasan.

10. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća.

11. Za roditelje i goste Festivala biće dostupan ograničen broj individualnih karata, kompleta karata, kao i pasivnih kotizacija po različitim cenama koje obuhvataju sve koncerte i aktivnosti Festivala.

12. Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Beogradu.                    

13. Za učesnike (i roditelje, goste) koji nemaju obezbeđen smeštaj na usluzi su partnerski hoteli festivala u Beogradu (noćenje s doručkom od 10 do 80 evra). Poželjno je što ranije rezervisati sobu direktno na e-mail: office@gaf.rs ili telefonski na broj: +381 11 4016002.

14. Zvanično prijavljivanje i dobijanje celokupnog programa Festivala sa svim pratećim materijalom i informacijama obaviće se 1. juna 2021. od 9 do 17 časova u Domu omladine (kancelarija Festivala).

15. Kontakt za sve sugestije i pitanja:

 tel: +381 11 401 6002, +381 64 1407583, e-mail: office@gaf.rs  web: www.gaf.rs

16. Festival zadržava prava na izmene.