ARHIVA

Takmičenje - solo gitara

Guitar Art Takmičenje steklo je reputaciju jednog od najpoznatijih i najzahtevnijih međunarodnih takmičenja za klasične gitariste. Takmičenje okuplja đake i studente širom sveta, koji se takmiče u 3 starosne kategorije, u dve etape.

Pored kandidata koji će biti prisutni uživo na takmičenju, određeni broj mesta biće rezervisan za onlajn prijave, odnosno u svim kategorijama određeni broj kandidata imaće priliku da uživo nastupi na takmičenju (onlajn), prema tehničkim parametrima i uputstvima koji će se dodatno poslati svakom prijavljenom takmičaru.

I          mlađa kategorija: rođeni 2007. i mlađi

Subota, 05. jun, Dom omladine, sala Amerikana

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 4 do 8 minuta

                                                                                                                                        

II         srednja kategorija: rođeni 2003. i mlađi

I etapa: petak, 04. jun, Dom omladine, sala Amerikana

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

II etapa: subota, 05. jun, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

III        starija kategorija: rođeni 1993. i mlađi

I etapa: petak, 04. jun, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

II etapa: subota, 05. jun, Dom omladine, velika sala

Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

 

NAGRADE:

I          mlađa kategorija:

I          100 €, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket, diploma i promocija na Guitar Art aplikaciji

II         70 €, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

III        50 €, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

IV        D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

V          D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

 

II         srednja kategorija:

I           200€, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket, diploma i promocija na Guitar Art aplikaciji

II         150€, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

III        100€, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

IV         D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

V          D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

III        starija kategorija:

I           400€, Accord Case, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket, diploma,

             koncert na GUITAR ART FESTIVAL-u 2022 i promocija na Guitar Art aplikaciji

II          200€,  D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket, diploma i promocija na Guitar Art aplikaciji

III        150€, D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket, diploma i promocija na Guitar Art aplikaciji

IV         D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

V          D’Addario, Savarez, Guitar Art poklon paket i diploma

 

NAPOMENE:

*Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane kandidate.

* Za takmičare koji ne žive u Beogradu, zbog aktuelne situacije u vezi sa Covid19 pandemijom, ove godine je otvorena posebna mogućnost onlajn učešća na takmičenju, bez obavezne prijave za aktivno ili pasivno učešće na festivalu, samo uz kotizaciju za kategoriju kojoj kandidat pripada.

* takmičari koji nastupaju uživo u sali i preko mreže – onlajn se ne razdvajaju, već preslušavaju i ocenjuju zajedno u okviru kategorije kojoj pripadaju.  

* online takmičari će biti preslušavani u realnom vremenu, direktnim uključenjem preko mreže, a ne putem poslatog snimka.

* online takmičari moraju sami da obezbede adekvatnu tehničku opremu za prenos signala i nastup u odgovarajućem terminu (linkovi sa snimcima neće biti uvaženi).

* cene učestvovanja na takmičenju:

Solo gitara:     I kategorija: 40€,    II kategorija: 60€,    III kategorija: 80€.

* takmičenje je javno.

* tok takmičenja za sve kategorije će pratiti i o nagradama odlučiti tri različita žirija u prvoj etapi i dva sveobuhvatna     žirija za drugu etapu (finale).

* odluke žirija su neopozive.

* redosled kandidata odrediće se izvlačenjem imena takmičara i biće objavljen 2. juna 2021. (16.30) u Domu omladine  (kancelarija Festivala), kao i na zvaničnom website-u i društvenim mrežama festivala.

* na kraju I etape (II i III kategorije), 4. juna u 19.00, u Domu omladine (kancelarija Festivala), kao i na zvaničnom website-u i društvenim mrežama festivala, biće objavljena bodovna lista finalista iz svih kategorija I etape solo gitare.

* 5 kandidata sa bodovne liste iz II i III kategorije prelazi u drugu etapu (finale).

* kandidati sve kompozicije izvode napamet.

* kandidati ne mogu svirati istu kompoziciju u obe etape takmičenja.

* predviđena dozvoljena minutaža podrazumeva celokupan nastup kandidata.

* u slučaju prekoračenja zadate minutaže žiri ima pravo da prekine nastup kandidata.

* u slučaju da dva kandidata imaju isti broj poena prednost dobija mlađi kandidat.

* novčane i ostale nagrade biće dodeljene svim nagrađenim takmičarima 5. juna 2021. u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u 19.30h (onlajn dobitnicima nagrade će biti poslate poštom).

* ocenjivanje žirija svih kategorija će biti transparentno i dostupno kandidatima na uvid kroz razgovor sa članovima žirija, uživo ili onlajn.  

* Festival zadržava pravo na izmene i sopstveni način ocenjivanja sa kojim su kandidati saglasni.